Fantazimné čítanie

Dňa 27.11.2010 sa stretnú mladí slovenskí básnici a s nevšedným hudobným doprovodom budú prezentovať svoju tvorbu na akcii nazvanej Fantazimné čítanie. Akcia sa bude konať o