Daniel Hevier: Hovorníček

Po dlhej dobe vychádza opäť vynikajúca spoločná kniha Daniela Heviera a maliarky Oľgy Bajusovej – Hovorníček, na pomoc pri rozvíjaní rečových schopností malých detičiek.

Hovorníček je hravá obrázková knižka pre každý detský jazýček. Vie sa hrať na riekanky, rečňovanky, hádanky i pesničky, vie rapotať, cinkotať, trilkovať, štebotať, vie sa tešiť spolu s deťmi zo všetkých zvukov, ktorými sa im svet prihovára. Vie však i pomáhať nepoddajnému detskému jazýčku pri osvojovaní si krásnej materinskej reči, aby sa dieťaťu rozviazal skôr, než začne chodiť do školy. Na jej vytvorení, rozvíjajúcej nielen reč, ale i myslenie najmenších detí, sa podieľali logopédi, psychológovia i jazykovedci.