Kontakty

Ak nám chcete nechať odkaz, podnet, napísať otázku, upozorniť na zaujímavé podujatie či prispieť vlastným článkom, kontaktujte nás na adrese info @ literama.sk.

Prevádzkovateľ

Elektronický časopis Polička.sk vydáva LITERAMA.sk / KYBEROS Group, s.r.o., so sídlom Agátová 688/7, Prievidza, IČO: 44792042. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: oddiel Sro – vložka číslo: 21700/R.

Všetky práva vyhradené © polička.sk

Všetky autorské práva na portále http://www.policka.sk sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie ľubovoľnej časti alebo celku, najmä kopírovanie, šírenie textov, obrázkov či fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

Autori fotiek, článkov a iných autorských diel uverejnených na tomto portéle si v zastúpení prevádzkovateľa vyhradzujú právo udeľovať súhlas na ďalšie kopírovanie, rozmnožovanie a na verejný prenos ich diel označených © polička.sk alebo © policka.sk, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny ich materiálov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.