Knižné hody v Prievidzi

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sa aj v tomto roku zapojilado projektu Knižné hody. Tento projekt pravidelne podporuje alternatívnu scénu a tvorbu v regiónoch po celom Slovensku. Projekt tiež podporuje rozvoj tvorivých zručností detí a dospelých, stimuluje ich komunitné cítenie.

Podujetie sa začína 12.9.2011 o 10.00 h divadelným predstavením divadla NA DOSKE, ktoré sa predstaví rozprávkou pre tých najmenších. Potom to bude opäť kúzelné. Kúzelník Dajo bude čarovať a všetci uvidíme, čo vyčaruje. Návštevníci hodov sa budú môcť zapojiť do výtvarných aktivít, hier a práce so slovom, knihami, na pódiu pri knižnici sa budú striedať veľkí i malí v recitovaní, spievaní, tancovaní. Budú si môcť kúpiť knihy za pár centov. Nebude chýbať ani pouličná knižnica, z ktorej si môžete nadobro vypožičať knihy alebo ich vymeniť.

Knižné hody sú oslavou hodnôt, dobrých nápadov, iniciatív, prejavov pozitívneho vzťahu k svojmu mestu.

Podujatie bude uskutočnené s finančnou podporou Nadácie Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu.