Tvoríme vlastnú knihu

Vyzývame všetkých žiakov do 16 rokov, aby sa so svojimi pedagógmi a spolužiakmi prihlásili a vytvorili vlastnú knihu! Krajská knižnica v Žiline vyhlasuje XII. ročník medzinárodnej súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“. Aktuálny ročník je venovaný téme „O čom snívajú hračky“.

Organizátormi súťaže sú Městská knihovna ve Frýdku-Místku za spoluúčasti Krajskej knižnice v Žiline  a Ksiaznice Beskidzkej v Bielsko- Bialej. Cieľom súťaže je podporiť tvorivosť detí a mládeže, motivovať ich pre budúcu vydavateľskú činnosť a rozvíjať v nich záujem o literárnu tvorbu.

Cieľom je vytvoriť ilustrovanú knihu s rozsahom 10 až 30 strán. Ilustrácie musia byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky. Väzba knihy musí byť vlastnoručná. Projekt ilustrácií musí byť originálny, nie kliparty alebo skenovanie ilustrácií, fotografií atď. Knihy viazané kníhtlačou nebudú zaradené do súťaže. Forma knihy je ľubovoľná.

Hodnotiť sa bude hlavne zhoda práce s danou témou, obsah, kompozícia a štýl, jazyk a gramatika, originalita, nápaditosť, estetika práce – väzba, ilustrácie, titulná strana.

SÚŤAŽÍ SA V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH:

I. kategória – deti do 10 rokov
II. kategória – deti a mládež do 16 rokov
III. kategória – deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnených do 20 rokov

SÚŤAŽ BUDE PREBIEHAŤ V DVOCH ETAPÁCH:

I. etapa – na úrovni knižníc – Slovensko, Česká republika a Poľsko uzávierka- do 25. 3. 2011
II. etapa – uzávierka medzinárodného kola do 22.4. 2011
Finálne medzinárodné kolo s vyhodnotením sa v uskutoční  Městskej knihovně ve Frýdku-Místku v (termín bude upresnený) v máji – júni 2011.

V prvej etape súťažná porota ustanovená riaditeľmi jednotlivých knižníc realizuje hodnotenie súťaže, pričom každá zúčastnená knižnica zorganizuje výstavu prác účastníkov a slávnostné vyhodnotenie národného kola súťaže. Súťažné práce je potrebné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline , Bernolákova 47, 011 77 Žilina.

Termín doručenia slovenských prác je najneskôr do 25.3.2011. Potom 15 najlepších prác postúpi do medzinárodného kola.

KONTAKT:

Krajská knižnica v Žiline , Bernolákova 47, 010 01 Žilina,
tel.: +421 41 72 327 45, +421 41 72 330 90
e-mail: stefancova@krajskakniznicazilina.sk, mjartanova@krajskakniznicazilina.sk