Bienále ilustrácií Bratislava 2021

Bienále ilustrácií Bratislava 2021

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava otvorí v tomto roku svoj 28. ročník. Uskutoční sa  v dňoch 15.októbra 2021 – 9. januára 2022 v priestoroch Bratislavského hradu. Hlavným organizátorom podujatia je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) s podporou Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad BIB 2021 prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V priestoroch Bratislavského hradu bude inštalovaná výstava súťažných originálnych ilustrácií kníh pre deti a rovnako aj ostatné reprezentatívne výstavy. Na tohtoročné bienále sa prihlásilo takmer 380 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali vyše 2700 ilustrácií a takmer500 kníh. Medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry na každom ročníku BIB udeľuje ceny najlepším ilustrátorom – Grand Prix, 5 zlatých jabĺk, 5 plakiet a čestné uznania vydavateľstvám.

Súčasťou BIB 2021 je už tradične výstava držiteľa ceny Grand Prix BIB z predchádzajúceho ročníka a držiteľov Cien H. CH. Andersena za ilustráciu a literatúru:  Hassan Mousavi z Iránu (Grand Prix BIB 2019), Albertine zo Švajčiarska (Cena H.CH. Andersena 2020 za ilustrácie) a knižné publikácie Jacqueline Woodson z USA (Cena H.CH. Andersena 2020 za literatúru). Za Slovensko predstavujeme kolekciu ilustrácií významnej slovenskej ilustrátorky Boženy Plocháňovej.

Ďalšia inštalácia na západnej terase Bratislavského hradu pod názvom TRAJA priblíži tvorbu 3 ilustrátorov, ktorí získali neštatutárne ceny BIB 2019: Svetozár Košický – cena detskej poroty, Boris Šima – cena primátora Bratislavy, Miroslav Cipár – cena Poštovej banky za mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby. Výstava Láskavé obrázky v galérii D. Rolla v BIBIANE je názov výstavy ilustrácií  účastníkov medzinárodného BIB-UNESCO workshopu Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín, ktorý sa konal v Mojmírovciach v r. 2019.

Mnohé tradične sprievodné aktivity v tomto roku boli zrušené kvôli epidemiologickej situácii (medzinárodné sympózium, BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského, konferencie IBBY inštitútu Bratislava prebehnú online). Súčasťou tohto unikátneho podujatia budú tvorivé dielne, besedy s tvorcami, ilustrátormi a spisovateľmi, rôzne aktivity pre najmenších, ak to umožní aktuálna situácia. V príručnej knižnici si návštevníci budú môcť zalistovať v súťažných knižných tituloch.

Často sa hovorí, že ilustrácia je najdôležitejším prvkom knihy, ktorá dokáže upútať a podnietiť detskú fantáziu, ale aj vyvolať nevšedné emócie… A priznajme si, ilustrácie z detských kníh aj u nás dospelých vyvolávajú príjemné a neopakovateľné spomienky. Otvorme deťom opäť rozprávkové svety a vychutnajme si tento výnimočný sviatok detských ilustrácií.