Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021

Literárna Senica Ladislava Novomeského, celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze, oslovuje už viac ako 30 rokov záujemcov o literárnu tvorbu.

Ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti. Vyhlasovateľmi súťaže sú tradične Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica v Senici, Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava.

Minulý ročník sa niesol v znamení zmien. Jednak zo strany organizátorov, jednak ako prirodzená reakcia na aktuálnu situáciu. „Náš cieľ však zostáva rovnaký: chceme, aby súťaž LSLN spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, no napriek tomu zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúce generácie,“ uvádza Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice. Zmeny, ktoré iniciovali sami organizátori, sa podľa jej slov jednoznačne osvedčili a zostávajú v platnosti i pre práve vyhlásený XXXV. ročník. Konkrétne ide o prihlasovanie formou elektronickej prihlášky, anonymné posudzovanie súťažných príspevkov porotou a posun uzávierky na 15. septembra 2021.

„Vzhľadom na situáciu nebolo v minulom ročníku možné uskutočniť slávnostné vyhodnotenie laureátov a hodnotiace semináre ako osobné stretnutie účastníkov, porotcov, organizátorov a verejnosti. Podarilo sa nám však úspešne preniesť aktivity, ktoré každý ročník LSLN uzatvárajú, do virtuálneho priestoru. Vzhľadom na neistú prognózu počítame s online vyhodnotením i pri tomto ročníku,“ vysvetľuje riaditeľka Záhorskej knižnice.

Do zatiaľ posledného ročníka súťaže sa zapojilo 118 autorov, ktorí zaslali 273 prác. Všetky informácie potrebné na prihlásenie do XXXV. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 nájdu záujemci na webe www.zahorskakniznica.eu (Projekty).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Zdroj: TS k vyhláseniu XXXV. ročníka LSLN 2021