Nové knihy v zozname FPU 2023

Nové knihy v zozname FPU 2023

U nás v Literama.sk sme vytvorili prehľadný zoznam najnovších titulov FPU 2023, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia v tomto roku.

Na stránkach Literama.sk ponúkame okrem toho navyše pre knižnice kompletný zoznam kníh podporených FPU (https://www.literama.sk/sk/knihy-kolekcia/13/zoznam-publikacii-podporenych-fpu), ktorý udržujeme priebežne aktuálny hlavne komunikáciou priamo s vydavateľmi.

Od knižníc máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu, nakoľko komplexnejší a hlavne aktuálny informačný zdroj kníh vydaných s podporou FPU na Slovensku chýba.

Fond na podporu umenia (FPÚ #fpu #fondnapodporuumenia #knihyFPU) je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. FPU poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektov. V prípade knižníc je to v rámci programu 5 (5.1 Knižnice) hlavne podpora nákupu nových titulov a tým obnova knižničných fondov.

Program fondu je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na ich infraštruktúru, rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a ako sme spomenuli vyššie – akvizície, t.j. doplňovania knižničných fondov. Podpora FPU je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky.