Rozvojový projekt Čítame radi

Rozvojový projekt Čítame radi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS) vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Táto výzva bola smerovaná základným školám na nákup nielen detských kníh ale aj odbornej literatúry pre potreby školy.

Termíny

Vybraným školám boli schválené a pridelené finančné prostriedky ešte v závere roka 2020, pričom nákup kníh je potrebné zrealizovať najneskôr do 15. 3. 2021 (niektoré školy podľa typu zriaďovateľa museli pridelené prostriedky použiť ešte v decembri 2020). Druhá etapa projektu trvá do konca septembra 2021.

Zoznam kníh

Na portále Literama.sk je pripravený prehľadný zoznam odporúčaných kníh rozvojového projektu Čítame radi.

https://www.literama.sk/sk/knihy-kolekcia/82/citame-radi-podporene-knihy

Na čo si treba dať pozor?

Pri realizácii projektu je dôležitých niekoľko vecí.

  1. Najdôležitejším faktorom býva čas. Objednanie a zabezpečenie väčšieho počtu kníh do jednej ucelenej objednávky môže trvať v tomto čase obmedzení aj niekoľko týždňov.
  2. Poriadok na prvom mieste! Udržujte projektovú dokumentáciu ucelenú, kompletnú a správnu.
    • Nezabudnite od dodávateľa požadovať uvádzať na doklady (ako dodacie listy, faktúry) označenie Vášho projektu.
    • Skontrolujte si správne fakturačné údaje Vás ako objednávateľa. Nesprávne doklady môžu spôsobiť problémy pri vyúčtovaní alebo v prípadne kontroly.
  3. Pripravte sa na plán B. Ak nebude niektorý z titulov pre objednávku dostupný (objednávať rovnaké knihy budú stovky škôl), pripravte si náhradný zoznam knižných titulov, z ktorého bude možné rýchlo objednávku doplniť.