Píšem, píšeš, píšeme: 9. ročník literárnej súťaže

Píšem, píšeš, píšeme: 9. ročník literárnej súťaže

Trenčiansky samosprávny kraj, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi vyhlasujú 9. ročník literárnej súťaže pre žiakov ZŠ Píšem, píšeš, píšeme

Uzávierka: 14.3.2012

Téma: ľubovoľná

Súťaž je určená pre kategóriu mladších žiakov /8 – 10 rokov/, pre  starších žiakov /11 – 15 rokov/ v písaní poézie a prózy.

Každý účastník súťaže môže zaslať 3 – 5 vlastných básní alebo 1 – 3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch.

Práce treba doručiť na adresu: Hornonitrianska  knižnica v Prievidzi, Záhradnícka ulica 21, Prievidza.

Uzávierka: 14.3.2012

Najúspešnejší autori literárnych prác budú odmenení zaujímavými cenami v marci 2012 v rámci Týždňa slovenských knižníc a ich práce budú zverejnené v zborníku literárnych prác.

e-mail:  detskehnkpd@tsk.sk

046/54 222 29, www.hnkpd.sk