Ako a čo čítame?

Literárne informačné centrum v spolupráci s Kultúrnym observatóriom Národného osvetového centra sa už od roku 2003 venujú projektu „Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v