Ako a čo čítame?

Literárne informačné centrum v spolupráci s Kultúrnym observatóriom Národného osvetového centra sa už od roku 2003 venujú projektu „Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR“.  Cieľom štúdie je získať informácie o kultúre čítania a o jeho vývine, prípadne o charakteristických krátkodobých (trojročné obdobie) či dlhodobých trendoch (desaťročné obdobie) a to nielen pri beletrii, ale aj v oblasti profesionálneho čítania odbornej literatúry. Osobitne sa sleduje čítanie periodickej tlače.

Ovplyvňujú mieru klasického čítania stále rastúci vplyv televízie a elektronických médií, ako napríklad Internet? Môže nás tešiť, že zatiaľ sa negatívny vplyv elektronických médií nepotvrdil. Práve naopak, informácie tohto výskumu od roku 2003 naznačujú, že klasické čítanie si v kultúre udržiava svoje stablné miesto a napríklad čítanie beletrie nepochybne vychováva náročnejšieho, kultivovaného televízneho diváka aj používateľa internetu, a nie naopak.

Aké sú výsledky za rok 2009? Viac sa dozviete na stránkach Literárneho informačného centra (http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000225079/Citanie_2009.pdf).

Podľa frekvencie čítania je možné rozdeliť čitateľov do niekoľkých skupín. Kam patríte VY?:

  • EXTENZÍVNY ČITATEĽ číta každý alebo takmer každý deň –
  • PRAVIDELNÝ ČITATEĽ číta viac ráz do týždňa alebo len raz do týždňa
  • PRÍLEŽITOSTNÝ ČITATEĽ zahŕňa ľudí, ktorí čítajú od: asi raz do týždňa – až po: číta asi raz za rok
  • NEČÍTAJÚCI nečíta vôbec alebo takmer vôbec
Zdroj: http://www.litcentrum.sk