Kroje z klenotnice Slovenska

Nová knižka Kroje edície Z klenotnice Slovenska vás prevedie mnohými našími regiónmi a odhalí tradície krojov a zvykov v z rôznych časí Slovenska. Pri listovaní touto zaujímavou publikáciou zistíte, že na Slovensku skutočne platí: „čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš“.

Atraktívnosť tejto publikácie zvyšujú dobové i súčasné fotografie krojov z celého Slovenska.

Kniha Kroje vyšla vo vydavateľstve PERFEKT, v januári 2009.