Keď si vymýšľam 2011

Mladí literáti sa môžu tento rok prihlásiť už do XII. ročníka súťaže Keď si vymýšľam 2011 zameranej na Sci-fi poviedkovú tvorbu. Celoslovenskú literárnu súťaž KEĎ SI VYMÝŠĽAM poviedok pravidelne vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj, Mesto Vrbové a Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom.

Súťaž ponúka žiakom možnosť predstaviť svoje predstavy a vízie bl9zkej či ďalekej budúcnosti. V čase, keď veda realizuje neraz aj tie najfantastickejšie predstavy, je to dôležitá, a pritom pútavá a hravá forma vzdelávania, výchovy, podporujúca tvorivosť.

V súťažných prácach sa odráža dnešný svet, ktorý nie je dokonalý, odohráva sa v ňom – podobne ako v rozprávkach – večný súboj dobra so zlom, sily dobra bojujú s ničivou silou ľudského egoizmu. V rozprávkach jestvovali zázraky, ktoré človeku pomáhali – „živá voda“, „stolček, prestri sa“, „lietajúci koberec“. V dnešnej obdobe rozprávky, v žánri sci-fi, ako to vidia naše deti, sa objavujú vynálezy s hrozivým smrtiacim účinkom, ktoré vyvolávajú v detských mysliach obavy o osud našej planéty.

Propozície

Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý autor so svojou poviedkou, ktorú ešte nepublikoval. Súťaží sa celkovo v dvoch kategóriách, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl.

Uzávierka súťaže je 15. 12. 2010 a jej vyhodnotenie, spojené so slávnostným odovzdávaním cien, sa uskutoční v marci 2011 vo Vrbovom. Literárne práce posúdi odborná porota, ktorá navrhne vyhlasovateľom súťaže udeliť ocenenia autorom víťazných prác za každú kategóriu:

v I. kategórii žiakov základných škôl

  • 1. miesto 100 Euro
  • 2. miesto 70 Euro
  • 3. miesto 50 Euro

v II. kategórii študentov stredných škôl

  • 1. miesto 150 Euro
  • 2. miesto 100 Euro
  • 3. miesto 70 Euro

Ďalšie informácie môžete získať na stránkach Múzy – letnej školy poézie alebo Gymnázia Vrbové.

Ak sa chcete nechať inšpirovať, navštívte u nás na Literama.sk kateóriu Sci-fi.

Víťazné práce budú uverejnené v dvojtýždenníku Hlas Vrbového a z vybraných prác bude na záver zostavený zborník.