Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století – Petr Vorel

Hlavnou témou knihy STRIEBRO V EURÓPSKOM peňažnom obehu 16.-17. STOROČIE sú dejiny európskeho peňažného obehu v 16. a 17. storočia, a to predovšetkým úloha striebra v tomto systéme. Tá sa totiž výrazne líšila od úlohy zlata, aj keď sa obaja drahé kovy po dlhé stáročia paralelne používali pri výmene tovaru ako platidlo aj ako obchodná komodita samy o sebe. Striebro bolo na obchodné účely vnesené v podobe razených obchodných mincí, liatych ingotov drahého kovu, či len účtovne transfere medzi jednotlivými pobočkami obchodných firiem, rozložených v strategicky dôležitých častiach vtedajšieho sveta obchodu. Cena striebra bola v Európe v porovnaní so zlatom o jeden poriadok nižšia, ale jeho osobitné fyzikálne vlastnosti umožňovali v peňažnom obehu oveľa širšie použitie. Práve zvýraznenie rozdielov vo funkcii oboch drahých kovov považuje autor za veľmi dôležité pre interpretáciu mocensko-politických zmien prebiehajúcich v vtedajšej Európe. Túžba po drahých kovoch a zisky, vytváranej obchodovaním s týmto tovarom, patrí medzi jedny z hlavných okolností, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili vývoj Európy na začiatku raného novoveku.