Džentlmen v Moskve

Džentlmen v Moskve je príbeh kniežaťa Alexandra Rostova, elegantného, distingvovaného, diplomatického a s nadhľadom riešiaceho nečakané situácie svojho pestrého života. Žije vo svojej elegantnej izbe