Metro 2035

Posapokalyptická trilógia, aspoň zatiaľ, lebo koniec zostal otvorený a je asi veľká pravdepodobnosť že bude ďalšie pokračovanie 🙂

Vlk: Mo Hayder

Staré krivdy nie sú nikdy úplne zabudnuté. Záložné manželia Anchor-Ferrero hodlali vo svojom vidieckom sídle stráviť pokojný čas. Skutočnosť sa však od ich predstáv desivo