Sci-fi Šeroprostor od Ann Aguirre

Sci-fi Šeroprostor od Ann Aguirre

„Její další skok může být její poslední.“ – Jaxová vyniká v jediném – v cestování šeroprostorem, které ji nakonec může zabít. Než k tomu ale dojde, chce si ještě trochu užít…

Šeroprostor je fantasy s prvkami sci-fi. Ľudstvo ovládlo široký priestor vesmíru aj vďaka hlavnej hrdinke Sirante Jaxovej, ktorá má zvláštny gén S. Jeho nositeľ je výnimočný, je to skokan. Dokáže totiž neuveriteľne skracovať cestovanie medzi hviezdami – a to v šeropriestore, ktorý čas a priestor ohýba. V ňom niekto (nevie sa kto), totiž umiestnil čosi ako navigačné majáky. Len skokani dokážu majáky vycítiť a navigovať vesmírne lode od majáka k majáku. Každý skok ale postupne skokanov zabíja, oni aj keď to vedia, nemôžu prestať. Šeropriestor je pre nich ako droga.

Skokani sú počas letu len navigátormi, pri lete ešte potrebujú pilota. Fungujú spolu asi tak, že skokan sa napojí na pilota a je jeho očami. Tým čo to robia spolu dlhšie sa zdá, ako by boli jedna bytosť. Dokonca väčšina z nich aj spolu žije, lebo nemôžu už žiť s nikým iným. Siranta aj s pilotom Kaiom robí pre Korporáciu, ktorá jediná má monopol na skokanov. Získava tak obrovské peniaze. Posledný skok však nezvládla. A loď sa pri pristáti rozbije. Zomrú všetci – a sú to vysoko postavení politici. Zomrie aj Kai. Siranta sa dostáva do rúk psychiatrov Korporácie a je na pokraji nervového rútenia. Zlyhala. A kvôli nej zomrelo veľa ľudí. A hlavne zomrela jej časť – Kai.

Vtedy sa v jej izbe – väzení zjaví tajomný March, s ktorým utečie. Korporácia ich prenasleduje až k lodi, kde Siranta zisťuje, že March je telepat. Ak chcú aby utiekli musí skákať a pripojiť sa na Marcha. Vzájomne sa nenávidia. Sirantu rozčuľuje, že March číta všetky jej myšlienky. Ale aj oni pri ich spojení čosi v jeho mysli zahliadne. Stále nevie, prečo ju uniesli. Pristanú na planéte, kde sa dozvie, že má založiť nezvislú akadémiu skokanov. Len ich najprv musia vyhľadať. Medzitým ich Korporácia prenasleduje. Za Sirantou vyšlú aj lovca odmien. Začína sa naháňačka s časom a priestorom, prenasledovateľmi, skrytými aj otvorenými nepriateľmi. Zomierajú ľudia, čo sa jej nepáči. Myslí si, že je prekliata a prináša len smolu. Pri jednom zo skokov, ktorý bol extrémny Sirantu skoro vtiahne šeropriestor, ale March jej v tom zabráni. Ona je potom taká vyčerpaná, že prespí tri dni. Myslí si, že už sa jej schopnosti skákať dostali na okraj a zostane vyhorená.

Doktor však zistí, že jej myseľ vôbec nevykazuje známky vyhorenia. Má totiž na géne S naviazaný ďalší vzácny gén D, čo ju chráni. Aj napriek nevraživosti a nenávisti, ktoré medzi ňou a Marchom panujú, sa zblížia, tak ako pilot a skokan. Na život a na smrť, trvalo, pevne. Sú pre seba ochotní spraviť všetko. Siranta pochopí, že Korporácia chcela na ňu zvaliť vinu za to, čo nespôsobila. Pochopí to až na konci, keď ju chytí lovec odmien. Práve on jej pomôže odhaliť pravdu.

Polovica knihy je napísaná veľmi dobre, nápadito. Páčil sa mi šeropriestor ako technika skákania. Druhá polovica to pokazila priehľadnosťou zápletiek. Už po pár dialógoch Marcha a Siranty bolo jasné, že sa dajú dokopy. Niektoré dialógy boli lacné, dosť povrchné. Ale kniha mala niečo v sebe, čo ma k nej ťahalo. Celkom pekne bola opísaná postava Siranty a Marcha, ich vzťahu – i keď ani pri tom sa spisovateľka niekedy nevyhla takej – lacnosti. Páčila sa mi aj postava Diny – lesbičky, ktorá bola mechaničkou a v prípade potreby aj ostreľovačom. V knihe je spomenutá aj myšlienka otroctva, ktoré spôsobili inej civilizácii ľudia a ako elegantne sa s tým vysporiadala Siranta. Niektoré veci mi v knihe jednoducho nezapadli – nosenie mláďaťa inej civilizácie (akéhosi malého žabiaka) na Marchových prsiach, experimenty so ženami na Honovej základni. Ale pohodové, rýchle čítanie, niekedy ako som povedala – také lacné, malo však náboj a iskru, kvôli ktorým knihe dávam štyri hviezdičky.