Finalisti Ceny Jána Johanidesa 2012

Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje každé dva roky za pôvodnú slovenskú prózu a esej. V tomto roku vstupuje táto literárna cena do svojho druhého ročníka.

Cena má dve kategórie, za najlepšie prozaické dielo s prihliadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnutého autora a jej verejný ohlas (je dotovaná sumou 1 500 €). Druhou kategóriou je cena za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 30 rokov (500 €).

Cenu Jána Johanidesa udeľujú jej vyhlasovatelia Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku.

Tohtoročná porota v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala v prvom kole v kategórii za najlepšie prozaické dielo túto desiatku kníh (v abecednom poradí).

 • Balla: V mene otca, KK Bagala 2011
 • Dušan Dušek: Holá veta o láske, Vydavateľstvo Slovart 2010
 • Lajos Grendel: Život dlhý takmer štyri týždne, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2011
 • Ivan Kadlečík, Oleg Pastier: Spytovanie, F. R. & G. 2010
 • Lojzo Marsina: Podobenstvo o dome Danielovom, Verbis 2011
 • Pavol Rankov: Matky, Edition Ryba 2011
 • Peter Repka: Chvála zápisníku, F. R. & G. 2011
 • Veronika Šikulová: Miesta v sieti, Vydavateľstvo Slovart 2011
 • Alta Vášová: Sfarbenia, F. R. & G. 2011
 • Svetlana Žuchová: Zlodeji a svedkovia, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2011

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 30 rokov sú nominované:

 • Natália Chovancová: East Side Story / Príbeh z východnej štvrte, Procom 2011
 • Zuska Kepplová: Buchty švabachom, Literárny klub s.r.o 2011
 • Michaela Rosová: Dandy, Literárny klub s.r.o 2011

Víťazi obidvoch kategórií budú vyhlásení 20. júna v Šali, kde im slávnostne odovzdajú Cenu Jána Johanidesa.