Nikola Tesla – Marc J. Seifer

Nikola Tesla – Marc J. Seifer

Kniha Nicola Tesla od autora Marc J. Seifer populárnym a podrobným spôsobom spracúva atraktívnu tému – život a dielo Nikolu Tesly, dôležitého vynálezca, ktorý spolu s Edisonom vytvoril základy modernej elektrotechniky, ocitol sa však často (neprávom) v tieni publicity niektorých kolegov. Nikola Tesla je jedným z najdôležitejších vedcov a vynálezcov všetkých čias. Vďaka jeho vynálezom, patentom a zdokonalením mohlo dôjsť ku skutočne plnom využití potenciálu elektrickej energie a elektromagnetizmu.