Kronika Slovenska 2 – Dušan Kováč

Obsahom druhého zväzku Kroniky Slovenska sú historické osudy našej vlasti v 20. storočí. Najnovšie dejiny Slovenska majú viacero období, ktoré sa donedávna pokladali za „biele miesta“, o ktorých sa nehovorilo, alebo ktorých obraz sa tendenčne skresľoval. Tvorcovia Kroniky Slovenska 2 sa usilovali zachytiť a objasniť všetky dôležité momenty storočia veľkých premien tak, ako im to umožňuje doterajší vedecký výskum. Dielo je bohato zaľudnené a obraz novodobej histórie načrtáva v širokých súvislostiach. Posledné kronikársky spracované udalosti sa viažu na druhú polovicu roka 1999.