Stephen King: Joyland

Stephen King sa už niekoľko desaťročí predstavuje čitateľom ako autor neobyčajnej fantázie a schopnosti zaujať netradičnými námetmi i postavami. Mnohé jeho príbehy boli sfilmované a