Najkrajšie knihy Slovenska 2014

Najkrajšie knihy Slovenska 2014

Súťaž NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA je nasledovníkom predchádzajúcej československej tradície, ktorá vznikla už v roku 1965. Od svojho začiatku sleduje zámer zvyšovať grafickú umeleckú úroveň kníh vydávaných u nás.

jak-velbloud-potkal-tavu-224698Hlavným usporiadateľom súťaže je medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru. 

Knihy sa hodnotia v siedmich skupinách: 

  1. vedecká a odborná literatúra,
  2. krásna literatúra,
  3. literatúra pre deti a mládež,
  4. učebnice,
  5. knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
  6. bibliofilské tlače,
  7. študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.

Najkrajšie knihy Slovenska 2014

Tento rok je to už 23. ročník (bez československých ročníkov). Do súťaže za rok 2014 bolo prihlásených 133 titulov, z ktorých porota vybrala víťazné knihy. Udelených bolo 8 rovnocenných hlavných cien. Na záver sa vyberala kolekcia NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2014, v ktorej je spolu 25 titulov s 5-timi študentskými prácami.

Do kolekcie NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2014 v kategórii Literatúra pre deti a mládež bola vybraná aj kniha z vydavateľstva Albatros Jak velbloud potkal ťavu, ktorá je dielom nadanej autorky a ilustrátorky Márie Nerádovej.

Vďaka patrí aj grafičke Martine Rozinajovej, tlačiarňam Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. a samozrejme  skvelému tímu redaktorov z vydavateľstva Albatros.

799ccb7ef9519728174bdac70fd4f1ab