Kniha Ars Sacra

Kniha Ars Sacra

Kresťanstvo je najrozšírenejšie náboženstvo na svete. ARS SACR je poctou jeho umenie a architektúre. Táto unikátna kniha je o kresťanskom výtvarnom umení a architektúre od jej prvopočiatkov až po súčasnosť.

Ukrýva v sebe to najvýznamnejšie, čím Európa prispela k umeniu sveta. Aj dnes si uvedomujeme kultúrne a umelecké dedičstvo kresťanskej minulosti. Publikácia sa snaží venovať tejto zložitej téme, zodpovedajúc jej dôležitosti a kráse z každého hľadiska: veľkým formátom, obsahom i kvalitou nádherných obrázkov aj textov.

Na 800 stranách sú popísané dejiny kresťanského umenia od počiatkov až do dneška. Predstavené sú všetky epochy od neskorej antiky cez stredovek, renesanciu a baroko po klasicizmus a moderné umenie.

Renomovaní odborníci ponúkajú čitateľovi možnosť porozumieť kultúrnohistorickému kontextu umenia vo fundovaných textoch. Znalci predstavujú diela architektúry, sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla. Text knihy je sprevádzaný veľkoformátovými ilustráciami a detailami, ktoré sú v skutočnosti oku návštevníka často neprístupné. Zvolená perspektíva navádza pozorovateľov na dôležité prvky. Čitateľ sa približuje na dosah zobrazeným predmetom, často bližšie než v skutočnosti, a môže podrobne študovať detaily. Texty podložené rozsiahlym výskumom pozývajú čitateľa na cestu históriou a zdôrazňujú významné zmeny v posvätnom umení, architektúre a kultúre.