Anasoft Litera 2010

Literárny festival a cena Anasoft Litera vstúpili tento rok 2010 už do svojho piateho ročníka. Už od roku 2006 prináša nové tváre, názory, pohľady, a to nielen priamo z oblasti literatúry, ale vôbec kultúrneho života a diania na Slovensku.

Veď v rámci sprievodných akcií majú návštevníci každoročne možnosť sledovať napríklad filmové adaptácie známych literárnych diel, samozrejmosťou sú stretnutia a posedenia autorského čítania, literárne besedy a diskusie.

Z posledného ročníka 2010 si prvenstvo odniesol Stanislav Rakús so súborom próz Telegram. Je to kniha časovo zacielená na druhú polovicu 20. storočia, má humoristický, groteskný i tragikomický charakter. Dôležitú úlohu v príbehoch zohrávajú parodizujúce literárne motívy a dobové totalitné mechanizmy, ktoré v prozaickom stvárnení nenadobúdajú transparentnú podobu, pritom však zasahujú – raz otvorenejšie, inokedy len skryto a nenápadne – rozličné sféry zdeformovaného, no napriek tomu ľudsky nasýteného a zaujímavého životného štýlu.

K finalistom tohto ročníka patrili