Horské rostliny – Daniel Dítě, Pavol Eliáš, Daniel Hrčka

Kniha určená širokému okruhu čitateľov zaujímajúcich sa o vysokohorskú kvetenu ako profesijne (pracovníci ochrany prírody, pedagógovia na stredných i vysokých školách a pod), tak i z jednoduchej záľuby o pekné rastliny (turisti, záhradkári ai). Obsahuje prehľad o horských oblastiach Českej republiky a Slovenska, o ich klimatických podmienkach, geologickom podloží a najmä biotopoch horskej kveteny. Fotografie celej rastliny, jej kvetu čí súkvetia a biotopov sú doplnené krátkym popisom, informáciami o ekológii, rozšírenia, druhu a možnosťami zámeny s podobnými rastlinami.