Gravitace – Jaromír Štětina

Príbehy všetkých poviedok sa odohrávajú na Frýdlantsku či v Jizerských horách, v miestach, kde autor prežil detstvo a mladosť a kam sa neprestáva vracať. Všetky sa viac či menej dotýkajú druhej svetovej vojny, sú inšpirované skutočnými osudmi, ale podobnosť ich postáv so skutočnými ľuďmi je daná imagináciou.