Mladá slovenská literatúra

Národné osvetové centrum v rámci projektu Mladá slovenská literatúra 2010 chce prostredníctvom aktivít, ako napríklad celoštátne súťaže spojené s rozborovými a vzdelávacími seminármi,  zborníkmi víťazných prác, tvorivými dielňami pre víťazov literárnych súťaží a stretnutí literárnych klubov podnecovať literárne aktivity mladých autorov v oblasti prózy, poézie a ďalších žánrov literárneho umenia v záujme podpory umeleckej tvorby.

Tento projekt v širšom rozsahu nadväzuje na niekoľkoročné literárne aktivity Národného osvetového centra. Zahŕňa realizáciu literárnych súťaží, vydávanie zborníkov z celoštátnych  súťaží, podporu literárnych klubov a vzdelávanie mladých autorov. Je vhodnou platformou pre mladých autorov, ktorý im umožní vlastné práce prezentovať nielen na verejnosti, ale i v zborníkoch.

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie a umelecká konfrontácia mladých autorov formou vzdelávacích, metodicko-prezentačných, rozborových seminárov a tvorivých dielní.

Dôležitou súčasťou projektu je aj podpora literárnych klubov – stretnutie klubov, kde si mladí autori vymieňajú svoje názory a skúsenosti.

Kontakt
Mgr. Ľubica Janegová
e-mail: lubica.janegova@nocka.sk