Věra Nosková: Chraňme muže

Mírně antifeministická knížka, na obranů mužů, mužnosti a klasické rodiny, plná provokací a vtipů. Chraňme muže je kniha úvah na téma úbytku mužnosti a znevážení mužské role v naší kultuře, ilustrovaných deseti příběhy.

Autorka snáší argumenty na podporu podezření, že věčně nespokojené, útočné ženy dupou po mužském sebevědomí a sebecitu, hecovány k sobectví a pěstování takzvané kariéry feministickou ideologií a články lehkomyslných žvanivých redaktorek.V knize se střídají eseje, příběhy ze života, ale i poznámky k tématu od přemýšlivých mužů. Chraňme muže je kniha kořeněná humorem, i když především varuje a provokuje.Názvy některých kapitol:

 • Velitelské matrony a ztráta lidské důstojnosti jejich partnerů
 • Domácí šikanou týraný muž
 • Vrozené zlo – hysterická psychopatie
 • Proč se muži nechávají ovládat ženami s touto poruchou osobnosti?
 • Strategie a staré fígle novodobých zlatokopek
 • Pánové, harašte, dokud ještě můžete!
 • Feminismus jako profese, ublíženost a ideologická manipulace

Názvy některých příběhů:

 • Matka – zdroj nenávisti a strachu
 • Tadyhle, na týhle skobě by visela…
 • Co mi můžeš nabídnout?
 • Klára ve výtahu je past.
 • Otázky Egypťana při plavbě po Nilu.