Vlk: Mo Hayder

Staré krivdy nie sú nikdy úplne zabudnuté. Záložné manželia Anchor-Ferrero hodlali vo svojom vidieckom sídle stráviť pokojný čas. Skutočnosť sa však od ich predstáv desivo